מאמנת תזונה לרשות המתאמנים חדש!!!!!

הרצאות וייעוץ ע"י מאמנת תזונה מוסמכת לרשות המתאמנים שלנו.

לפרטים קרן נעים 0507844457